Gwaith ein mamau - our mothers' occupations:

Gwaith ein tadau - our fathers' occupations:

Mae'r graff hwn yn dangos gwaith ein tadau. Rydym wedi gweld fod rhan fwyaf yn gweithio ar y tir - ffermwyr, a dim ond 1 sydd yn cynhyrchu a 7 yn gwasanaethu. 1 tad sydd yn cynnal busnes ei hun - busnes contractio a gwerthu peiriannau fferm.

Fel rydych yn gweld o'r graff, mae'r rhan fwyaf o'n mamau yn gwasanaethu mewn rhyw ffordd. Un yn cynhyrchu ac pedwar yn helpu ar y tir. Mae gan 4 o'r mamau eu busnesnau eu hunain - busnes gosod blodau, cadw carafan, creu eitemau toes a busnes cyfieithu.

As you can see from the graph above, most of our mums work as part of a 'Service' in one way or another e.g. 'home help'. One mother produces things and  4 mothers run their own businesses - flower arranging, caravan hiring, production of dough models and a translating business.

This graph shows our fathers' occupations. From the graph you can see that most of our fathers work on the land - farmers, only 1 is a producer - he works for a trailer making firm - 'Ifor Williams'. Seven of our fathers service the community in one way or another e.g. a business that helps farmers, Forestry Commission..... One father has his own business - selling farm machinery and contracting.

Am ragor o wybodaeth  edrychwch ar y
tudalennau sydd yn dilyn!

For more information, take a look at the following pages!

Ymlaen i'r dudalen nesaf

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw