Ymlaen i'r dudalen nesaf

Yr Urdd

Mae Adran Bentref o gangen yr Urdd yn Ysbyty Ifan i blant 4-11 oed. Cynhelir y cyfarfodydd ar l ysgol bob prynhawn Llun. Mae hefyd, Uwch -Adran i blant  sydd wedi mynd i'r Ysgol Uwchradd.
Mai 5ed, 1999, bu plant Blwyddyn 5 & 6 yn cymeryd rhan mewn Sioe Gerdd yng Nghanolfan Chwaraeon Llanrwst. Un o weithgareddau'r Wythnos Gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Bro Conwy yn y flwyddyn 2000 ydoedd. Canwyd caneuon fel : 'Bug y Milenwim' !! Roedd 2 blentyn o'n hadran ni hefyd yn cymryd rhan fel  arweinyddion. Roedd  holl ysgolion ardal Uwch Conwy ac Uwchaled yn cymryd rhan.

The Urdd

We have a branch of the Urdd in our village. Children from 4-11 years of age are members and they meet every Monday afternoon after school. Recently the older members took part in a concert to promote the Bro Conwy National Urdd Eisteddfod which will be held in the year 2000. As you can see above the character associated with the Bro Conwy Eisteddfod is the cute chick aseen above!

Rhagor am ddiwylliant y fro: Os ydych am wybod mwy am ddiwylliant yr ardal; ewch ymlaen i'r tudalennau nesaf sydd yn sn am Sioe Amaethyddol Ysbyty Ifan  (cliciwch ar y fuwch sydd i'r dde) a'r Clwb Ffermwyr Ieuanc (cliciwch ar y logo sydd i'r dde):

More about local culture : If you would like to know more e.g. Information about the local  Agricultural Show  (click on the cow to your right) or Young Farmers Club  (click on the club's logo to the right) and go on to the following pages ! Have Fun !!

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw