Tynnwyd y llun yma ar

27:4:99                                                                                                                           

This picture was taken on 27:4:99

Ymlaen i'r dudalen nesaf

Ysgol wedi ei lleoli ar ben bryn ydi Ysgol Ysbyty Ifan ac wedi ei gwneud allan o gerrig yn y flwyddyn 1857. Dwy ystafell ddosbarth sydd gennym yma.  Yn un rhan o'r dosbarth  babanod mae ysgol feithrin yn cyfarfod bob p'nawn dydd Mawrth a ph'nawn dydd Iau. Disgyblion Meithrin i Blwyddyn 6 (sef 3-11 oed) sydd yn yr ysgol hon gyda dwy athrawes a Gweinyddes Meithrin yn ein dysgu.

Our school is located on the top of a small hill on the edge of the village called Ysbyty Ifan. The building has been built out of stone and was erected in the year 1857. We have two classrooms and a section of the infant's classroom is used by the Nursery Class.They meet in the afternoon every Tuesday and Thursday. Pupils from ages 3-11 are educated in this school with two teachers and nursery assistant teaching us.

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw