Ymlaen i'r dudalen nesaf

Map yw hwn o ardal Ysbyty Ifan. Fel y gwelwch  mae 4 o symbolau ar  y map sef yr Eglwys, Pont, Siop a Neuadd. Mae'r adeiladau hyn yn bwysig iawn i Ysbyty Ifan oherwydd mae nhw'n llefydd i gymdeithasu ac yn hanesyddol. Wrth glicio ar y symbolau ar y map fe allwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr adeiladau.

-   Yr Eglwys   The Church

-    Y Bont        The Bridge

-     Y Neuadd    The Hall

This is a map of  Ysbyty Ifan. As you can see there are 4 symbols on the map; namely the church, bridge, shop and the village hall. These four places are important to us in Ysbyty Ifan because they are either places of social gathering or of historical importance. The symbols on the map show you the location of these structures and if you press on the symbols on the map you will have the opportunity to learn more about these places on another page.

-      Y  Siop       The Shop

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw