Ymlaen i'r dudalen nesaf

Yr Efail, Gweithdy a'r Felin
&
Y Cerddor:
T. Osborne Roberts 

The Smithy, Workshop and Mill
&
The Composer:
T. Osborne Roberts

Cafodd T. Osborne Roberts ei eni yn y flwyddyn
1879 a bu farw yn 69 oed yn y flwyddyn 1948. Os ydych eisiau gwybod mwy, cliciwch ar y llun o T. Osborne Roberts !

T. Osborne Roberts was born in the year 1879 and he died in the year 1948. He was 69 years old when he died. If you want to know more about this composer, click on his picture!

In Ysbyty Ifan, there's a mill, workshop and a smithy. A  long time ago someone was working  in each one of them. But now there is no one working in any of them. If you would like to know  more click on the picture to your right.

Y
n Ysbyty Ifan mae efail, gweithdy a melin. Ers talwm roedd rhywun yn ymarfer ei grefft ym mhob un ohonynt. Os ydych eisiau gwybod mwy cliciwch ar y llun i'r dde.

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw